Menu

Usługi

Biuro Rachunkowe ALCABALA Sp. z o.o. (dawniej: Biuro Rachunkowe PLUS) oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • organizacja działu księgowości
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Obsługa kadrowo-płacowa, deklaracje ZUS

 • przygotowywanie list płac
 • przygotowywanie deklaracji ZUS
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • przygotowywanie deklaracji rocznych
 • przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

Zeznania roczne

 • Rozliczamy dokumenty wszystkich typów zatrudnienia (np. zlecenia, dzieło, działalność gospodarcza czy etat, etc.)
 • Rozliczamy również łączone formy zatrudnienia (np. etat i działalność gospodarcza, etc.)

W ramach obsługi naszych Klientów dodatkowo oferujemy:

 • doradztwo i wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i aktualizacyjnych
 • reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi
 • porządkowanie dokumentów księgowych
 • odbiór dokumentów z siedziby Klienta